Jak je to při vypořádání společného jmění manželů, jestliže hypotéka na nemovitost ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů byla placena ze společných prostředků?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Otázka vypořádání částek vynaložených ze společného jmění manželů na splátky hypotečního úvěru na pořízení nemovitosti, která je ve výlučném vlastnictví (jen) jednoho z manželů a ve které bydlí po dobu manželství (oba) manželé, případně i jejich děti, nebyla dosud v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR (kupodivu) řešena. Jde však o problém navýsost praktický a jistě nikoliv výjimečný. – Vždyť kolikrát se seznámí muž a žena, rozhodnou se pro společný život – sestěhují se, vstoupí do manželství a společnou domácnost vedou nadále v nemovitosti ve výlučném vlastnictví jednoho z nich, zatímco druhý bydlel dosud třeba u rodičů nebo v nájmu. Avšak nemovitost je zatížena hypotečním úvěrem, který splácejí ze společných prostředků.
Source: e-pravo
Jak je to při vypořádání společného jmění manželů, jestliže hypotéka na nemovitost ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů byla placena ze společných prostředků?