Články | Právo nezbytné cesty přes sousední pozemky

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Právo nezbytné cesty je komplexně upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”). Smyslem tohoto právního institutu je zajistit vlastníkovi pozemku přístup k veřejné cestě za předpokladu, že k takovéto cestě přístup nemá nebo jeho stávající přístup k veřejné cestě je zcela nedostačující jeho potřebám.
Source: pravni prostor
Články | Právo nezbytné cesty přes sousední pozemky