Co dělat s majitelem bytu, který nehradí do fondu oprav, za správu nebo energie?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Majitel bytu je povinnen platit řadu poplatků spojených s vlastnictvím nemovitosti. A to bez ohledu na to, jestli v dané nemovitosti bydlí, nebo ji pronajímá a vybírá nájem. Daň z nemovitosti, příspěvky do fondu oprav, často i poplatky za energie a vodu, to jsou všechno náklady spojené s nemovitostí, které platí majitel této nemovitosti.

Může se ovšem stát, že majitel dané náklady neplatí. V takovém případě to často představuje problém, ať už například pro SVJ nebo pro nájemníky daného bytu. Co můžou tito dělat v dané situaci a jak předejít případným problémům?

Správce domu se chová jako řádný hospodář

Mezi náklady spojené s daným bytem a společenstvím vlastníků jednotek patří především fond oprav. To ale není jediný náklad, který vybírá SVJ. Dále tam patří odměny členů za správu domu, odměny členům orgánů SVJ, další odměny spojené se správou domu. Dále pak může SVJ vybírat i další poplatky za centrálně zajišťované služby. Jako je například dodávka tepla a vody, společný svoz komunálního odpadu, také poplatky za elektřinu a teplo pro společné prostory, za úklid těchto prostor a další.

Za vymáhání těchto dlužných částek je odpovědné SVJ a to z pozice statutárního orgánu. Ten by se měl chovat s péčí řádného hospodáře a s touto spravovat vybrané prostředky určené ke správě domu. A také tyto prostředky vybírat, případně je vymáhat v okamžiku, kdy je to nezbytné.

Jak postupovat, když majitel neplatí

Situaci, kdy majitel neplatí své závazky vůči SVJ, je dobré řešit postupně a podle toho, jak dlouho a jak často majitel toto porušuje. U prvního prodlení s poplatky nejspíše nebude správce hned volat právníkovi. Stejně tak posílat nový splátkový kalendář někomu, kdo opakovaně už dva roky neplatí, taky nedává smysl. Jak tedy můžete postupovat?

  • Je vhodné nejdříve dlužníka kontaktovat a zjistit, jaká je situace. Je možné, že jen na platby zapomněl.
  • Pokud ani další měsíc nedošlo k nápravě z jeho strany, je zasílána upomínka s celkovou částkou dluhu, s dlužnými úroky a také s datem splatnosti. Případně je možné stanovit splátkový kalendář pro úhradu dluhu.
  • Pokud dlužník stále nereaguje, je zasílána druhá i třetí upomínka. V těchto už je vhodné argumentovat předáním záležitostí právníkům a také podstoupením kroků, které povedou k soudní žalobě.
  • Pokud dlužník ani na tyto opakované výzvy nereaguje, tak je nutné řešit vše soudní cestou. Nejčastějším řešením bývá zřízení zástavního břemene k dané nemovitosti.

Co dělat jako nájemník?

Může se vám samozřejmě stát, že byt s podobným majitelem si budete pronajímat. A po nějaké době placení nájmu můžete zjistit, že majitel neplatí zálohy na energie ani poplatky spojené se správou domu. Sousedé se na vás začínají dívat nevrle a ve schránce se začínají objevovat upomínky za elektřinu.

Nejjednodušším krokem je v takové chvíli se odstěhovat a najít si jiné bydlení. S nespolehlivým majitelem je přece jenom lepší nemít nic společného. Navíc sousedským vztahům určitě moc neprospěje fakt, že majitel vašeho bytu v podstatě dluží každému dalšímu účastníku SVJ.

Můžou vám odpojit plyn, elektřinu nebo vodu?

Pokud majitel bytu opravdu dlouhodobě neplatí poplatky za energie a vody, tak může dojít i k odpojení od dodavatelů. Což by samozřejmě postihlo především vás, jako osobu, která v daném bytě doopravdy bydlí. Odstřihnutí ale není jen tak a určitě se nemusíte bát, že zůstanete bez elektřiny už při první upomínce.

  • Dodavatelé elektřiny řeší nedoplatky většinou zasláním upomínek. Ty posílají na kontaktní adresy odběratele, často i na adresu odběrového místa. Pokud tedy najdete takovou upomínku ve schránce, tak se neděste, po první upomínce vám elektřinu ještě neodpojí. Odpojení od proudu je spíše ojedinělé řešení a dochází k němu poté, co dlužník nereaguje na několik upomínek a pohledávky jsou i několik týdnů až měsíců po splatnosti.
  • Dodavatelé plynu postupují podobně jako dodavatelé elektřiny. Přičemž odpojení plynu je často rychlejší a snadnější než odpojení od elektrické sítě. Dochází k němu také častěji.
  • Vodu vám jen tak nevypnou. Často bývá voda napojena hromadně pro celý dům a platby za vodu řeší SVJ a správa domu. Navíc SVJ má často povinnost zajišťovat dodávky pitné vody do obytných jednotek. Není tak jednoduše možné vodu prostě zastavit.

Článek Co dělat s majitelem bytu, který nehradí do fondu oprav, za správu nebo energie? se nejdříve objevil na Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Co dělat s majitelem bytu, který nehradí do fondu oprav, za správu nebo energie?