K platnosti převodního jednání jako podmínce uplatnění principu materiální publicity katastru nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V nedávné době Nejvyšší soud rozhodoval řadu sporů, ve kterých se jedna ze stran dovolávala uplatnění principu materiální publicity katastru nemovitostí. Tento článek pak přibližuje závěry přijaté Nejvyšším soudem ve dvou z nich, přičemž v obou hrála roli (ne)platnost převodního jednání.
Source: pravni prostor
K platnosti převodního jednání jako podmínce uplatnění principu materiální publicity katastru nemovitostí