Hrubá nedbalost a zřízení nezbytné cesty

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Ústavní soud svým nálezem sp. zn. II. ÚS 1587/20 ze dne 12. ledna 2022 zrušil rozhodnutí obecných soudů všech tří stupňů ve věci týkající se zřízení práva nezbytné cesty. Vyslovil přitom závažné závěry ohledně výkladu pojmu „hrubá nedbalost“ a jeho použití.
Source: e-pravo
Hrubá nedbalost a zřízení nezbytné cesty