Narušování řádného užívání vlastnického práva k nemovitosti – jak se proti němu bránit

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Představme si situaci, kdy se v blízkosti vašeho pozemku či nemovitosti nachází stavba, která je ve špatném stavu a k tomu se její vlastník či uživatel nechová k sousedícímu okolí zrovna vhodně, neboť jej zamořuje odpadky nebo jinými nežádoucími látkami, jako je například kouř či zápach. Jak se proti tomuto stavu bránit? Jak se domoci nerušeného užívání vlastního majetku? Možnosti řešení této nežádoucí situace nastíním v příspěvku níže.
Source: pravni prostor
Narušování řádného užívání vlastnického práva k nemovitosti – jak se proti němu bránit