Účinky přechodu vlastnického práva k závodu, resp. jeho části

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Převod (části) závodu je významnou obchodní transakcí, jejíž příprava skýtá mnohost dílčích problémů a nutnost učinit mnohá strategická, resp. obchodní rozhodnutí, aby bylo dosaženo sledovaného cíle. Jedním z podstatných aspektů převodu závodu je den, ke kterému má nastat přechod vlastnictví k závodu na kupujícího. Vzhledem k poměrně stále ještě nové právní úpravě je proto vhodné učinit pár poznámek ke dni přechodu vlastnického práva k závodu, resp. možnosti nabýt závod k prvnímu dni kalendářního roku.
Source: e-pravo
Účinky přechodu vlastnického práva k závodu, resp. jeho části