Mimořádné vydržení: Když vydržíte dlouho, vydržíte

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Spory o vlastnictví zejména nemovitých věcí jsou nejenom pravidelnou, ale i poměrně častou agendou českých soudů. Zda daná nemovitost byla, nebo nebyla vydržena, pak bývá předmětem složitého a zdlouhavého dokazování. Zvláštní kapitolu potom tvoří tzv. mimořádné vydržení, se kterým jsme se stále ještě zcela nesžili. Některým vybraným aspektům se budeme věnovat v tomto článku.
Source: e-pravo
Mimořádné vydržení: Když vydržíte dlouho, vydržíte