Předkupní právo u spoluvlastnického podílu ke společné nemovité věci

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Od 1. ledna 2018 se stává účinnou novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (dále též jako „novela“). Novela v ustanovení § 1124 a § 1125 občanského zákoníku mění znění uvedených ustanovení, kdy dosavadní předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu, k němuž bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, se mění tak, že se zavádí obecné předkupní právo spoluvlastníku k podílu na nemovité věci, kdy výjimkou uvedeného obecného předkupního práva je převod podílu na nemovité věci na osoby blízké (osoba blízká je definována v ustanovení § 22 občanského zákoníku). Nové obecné předkupní právo se týká jak převodů spoluvlastnických podílů úplatných, tak převodů bezúplatných.
Source: e-pravo
Předkupní právo u spoluvlastnického podílu ke společné nemovité věci