Vypořádání staveb umístěných na cizích pozemcích

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Tento článek se zaměřuje na problematiku staveb umístěných na cizích pozemcích a na jejich vypořádávání, a to i s ohledem na nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu o vypořádání neoprávněných staveb zřízených před 1. lednem 2014. S ohledem na četnost rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně této problematiky lze předpokládat, že vypořádání staveb umístěných na cizích pozemcích bude aktuální i do budoucna.
Source: e-pravo
Vypořádání staveb umístěných na cizích pozemcích