Význam inflačních doložek v nájemních smlouvách zásadně roste, často jsou ale neplatné

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

S novým rokem často dochází k navyšování plnění ze smluv o inflaci. Zatímco ještě před rokem inflačním doložkám ve smlouvách nikdo moc pozornosti nevěnoval, obrovský růst inflace ukázal jejich význam. Typickým příkladem jsou nájemní smlouvy. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, velice často jsou přitom inflační doložky neplatné, protože nejsou správně formulované.

„Pokud je formulace inflační doložky neurčitá, je doložka neplatná. S aktuální výší inflace tak může pronajímatel přijít o značné sumy a naruší se vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem. Neurčitost přitom může být způsobena jen a pouze formulačními nepřesnostmi či chybami,“ říká advokát Pavel Strnad. „Pozor by si měli dát nejen pronajímatelé, ale i nájemci. Ti by si měli v případně platné inflační doložky zase ověřit použití správné výše inflačního indexu.“

Správná inflační doložka musí zahrnovat minimálně tyto tři body:

  1. datum zvýšení – například k 1. lednu nebo k výročí uzavření smlouvy,
  2. proces, jak k navýšení dochází – například na výzvu pronajímatele nebo automaticky,
  3. konkrétní inflační ukazatel, o který má být plnění navýšeno, protože ujednání o navýšení pouze o „inflaci“ je neurčité.

„Jako konkrétní inflační ukazatel je možné použít jeden z nejčastěji používaných indexů spotřebitelských cen zveřejňovaný Českým statistickým úřadem nebo Eurostat. Je však třeba dát pozor, pravidelně zveřejňovaných indexů je hned několik a mohou se snadno plést. Jejich jasná a srozumitelná volba je přitom pro platnost celé inflační doložky to nejzásadnější,“ říká advokát Pavel Strnad.

Jak vypadá neurčitá, a proto neplatná inflační doložka?

Výše nájmu zůstává pevná po dobu prvního roku trvání této Smlouvy. Po každém dalším roce si pronajímatel vyhrazuje právo na zvýšení nájemného v následujícím roce nebo na další nájemné období o částku, která odpovídá plné výši inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem nebo Českou národní bankou.

U této doložky není jasné, jaká konkrétní míra inflace má být použita – za jaké období, oproti jakému období, Český statistický úřad zveřejňuje několik různě stanovovaných indexů. „Taková doložka je tedy neurčitá, a tak i neplatná. Nájemné by nešlo v takovémto případě automaticky navýšit o inflaci,“ uzavírá advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Článek Význam inflačních doložek v nájemních smlouvách zásadně roste, často jsou ale neplatné se nejdříve objevil na Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Význam inflačních doložek v nájemních smlouvách zásadně roste, často jsou ale neplatné