Přikázání věci do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků při vypořádání spoluvlastnictví

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Spoluvlastnictví věci je dobrovolný stav a žádný ze spoluvlastníků tak nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat. Kromě případu úplného zániku (zničení) společné věci či transformace vlastnictví zaniká podílové spoluvlastnictví buďto vlastní dohodou spoluvlastníků, nebo rozhodnutím soudu. Rozhoduje-li soud o způsobu vypořádání spoluvlastnictví, může buď společnou věc fakticky rozdělit, není-li to možné pak ji přikáže za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům, a nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků pak soud nařídí její prodej a vypořádání výtěžku.
Source: e-pravo
Přikázání věci do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků při vypořádání spoluvlastnictví