Výmaz zaniklého předběžného opatření z katastru nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Předběžná opatření představují v dnešní době institut rychlé avšak dočasné ochrany ohrožených nebo porušených práv navrhovatele, přičemž ve sporném řízení se nejčastěji setkáváme s předběžnými opatřeními vztahujícími se k nemovitostem. Občanský soudní řád[1] je podrobněji upravuje v § 76 odst. 1 písm. d), když stanovuje, že předběžným opatřením může být účastníkům uložena povinnost zákazu dispozic s určitými věcmi či právy. V praxi tak jde převážně o uložení zákazu disponovat s nemovitostí.[2] V takovém případě je třeba, aby navrhovatel dostatečně určitě vymezil ukládanou povinnost, popř. zákaz, a rovněž i řádně označil dotčenou nemovitost.[3]
Source: e-pravo
Výmaz zaniklého předběžného opatření z katastru nemovitostí