Sdělení k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Dne 7. 3. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 42/2022 Sb. sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Source: pravni prostor
Sdělení k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí