Ochrana podnájemce při podnájmu bytu a domu

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Občanský zákoník obsahuje v rámci úpravy nájmu bytu a domu celou řadu ustanovení, sloužících k ochraně nájemce vůči pronajímateli. Jak je to ale se vztahy podnájemními? Vztahují se ustanovení sloužící k ochraně nájemce vůči pronajímateli analogicky také na podnájemce ve vztahu k nájemci?
Source: e-pravo
Ochrana podnájemce při podnájmu bytu a domu