Předkupní právo spoluvlastníků ve světle novely občanského zákoníku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Po dobu účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (pozn. účinného do 31. prosince 2013), měli spoluvlastníci nemovitých věcí v případě převodu podílu na společné věci předkupní právo k tomuto podílu ze zákona.[1] Výjimkou ze zákonného předkupního práva spoluvlastníků byl převod předmětného převodu na osobu blízkou.
Source: e-pravo
Předkupní právo spoluvlastníků ve světle novely občanského zákoníku