Vzdání se zástavního práva a jeho náležitosti

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Institut zástavního práva je komplexně upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) přičemž v praxi jde o nejužívanější způsob zajištění pohledávek věřitelů.
Source: pravni prostor
Vzdání se zástavního práva a jeho náležitosti