Věcné břemeno k věci vlastní?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Stejně jako občanský zákoník z roku 1964, tak i občanský zákoník účinný od 1.1.2014 (dále též „OZ“) zakotvuje možnost zřídit k vlastní věci ve prospěch jiného věcné břemeno – tedy zřídit věcné právo k věci cizí. Jak je to však s možností zřídit věcné právo k věci vlastní, tedy zřídit věcné břemeno ke své vlastní věci ve svůj vlastní prospěch? Je taková možnost novým občanským zákoníkem vůbec připuštěna? A za jakých podmínek?
Source: e-pravo
Věcné břemeno k věci vlastní?