K problematice práva nezbytné cesty

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Nový občanský zákoník významně rozšiřuje úpravu nezbytné cesty oproti předchozímu občanskému zákoníku. Předchozí právní úprava znala zřízení věcného břemene, jako tzv. právo cesty přes přilehlý pozemek, soudem na návrh vlastníka stavby[1] v případě, že přístup nešel zajistit jinak. Nynější platná právní úprava rozlišuje jednak povolení nezbytné cesty sousedem[2] na základě dohody a jednak povolení nezbytné cesty soudem [3]. Příčinou pro kterou může být nezbytná cesta povolena je to, že vlastník nemovité věci nemůže tuto nemovitou věc řádně hospodařit nebo ji jinak řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou komunikací.
Source: e-pravo
K problematice práva nezbytné cesty