Ochrana rodinné domácnosti se vztahuje na přilehlou oplocenou zahradu či příjezdovou cestu k domu

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V níže řešené věci se manželka domáhala určení neplatnosti zástavní smlouvy, kterou její manžel uzavřel se zástavním věřitelem bez jejího souhlasu (a vědomí), týkající se nemovitosti, ve které manželka (a jejich společné děti) bydleli. Složitější na věci bylo, že šlo nejen o rodinný dům, který měli manželé ve společném jmění manželů, ale také o zahradu, kterou nabyl manžel před manželstvím (a vlastnil ji tedy výlučně on sám), ovšem která k tomuto společnému domu bezprostředně přiléhala a byla společně rodinou užívána.
Source: e-pravo
Ochrana rodinné domácnosti se vztahuje na přilehlou oplocenou zahradu či příjezdovou cestu k domu