Rozhodnutí soudů o povolení či nepovolení nezbytné cesty přístupu k nemovitosti

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Tento článek se zabývá právní problematikou úpravy přístupové cesty k nemovitostem, které stojí na cizím pozemku a přilehlé pozemky jsou také ve vlastnictví třetí osoby. Historická právní základ byl obsažen v § 151 o odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., a v současné době je právní úprava v 1029 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Source: e-pravo
Rozhodnutí soudů o povolení či nepovolení nezbytné cesty přístupu k nemovitosti