Stavby na cizím pozemku ve světle rozhodovací praxe NS

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Od rekodifikace soukromého práva a znovuzavedení zásady superficies solo cedit již uběhlo téměř devět let. Navzdory této skutečnosti se v rámci advokátní praxe běžně setkáváme s dědictvím předchozí právní úpravy, a to mimo jiné v případech oprávněných staveb stojících na cizích pozemcích a souvisejících otázek ohledně majetkového vypořádání. Předmětem tohoto článku je analýza této problematiky s důrazem na práva jednotlivých stran a jejich konflikt, a to z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu.
Source: e-pravo
Stavby na cizím pozemku ve světle rozhodovací praxe NS