Můžete mít trvalé bydliště v nemovitosti, kterou máte pouze v nájmu?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Stěhujete se do nového nájmu a chcete si tam dát i trvalé bydliště. Jaké potřebujete k tomuto dokumenty a jak se nahlásit k trvalému pobytu do nemovitosti v nájmu.

Trvalý pobyt je adresa, kterou máte uvedenou v registru obyvatelstva v místně příslušné obci. Není sice povinností mít trvalý pobyt, je možné se z trvalé adresy dokonce i odhlásit, například pokud se stěhujete do zahraničí. Je ale zvyklostí, že občan má trvalý pobyt v obci, kde bydlí. Nebo případně, kde v minulosti bydlel. Adresa trvalého pobytu značí místní příslušnost některých úkonů, dle trvalého pobytu se například účastníte voleb, nebo platíte místní poplatky za komunální odpad.

Jak si změnit adresu trvalého pobytu

Pro změnu adresy je nutné dojít na obecný úřad. A to s místní příslušností k nové adrese trvalého pobytu. Pro přihlášení adresy potřebujete předložit občanský průkaz a také důkaz, že máte nárok danou nemovitost užívat. Stačí například výpis z katastru, pokud je nemovitost vaše. Nebo nájemní smlouva, pokud si nemovitost pronajímáte.

Trvalý pobyt můžete mít pouze na jedné adrese v ČR. Pokud si měníte trvalý pobyt, automaticky jste odhlášeni od staré adresy. Trvalý pobyt můžete mít v nemovitosti určené k bydlení, k rekreaci nebo ubytování, která má číslo popisné nebo evidenční či orientační.

Pro přihlášení k trvalému pobytu v nemovitosti v nájmu je nutné:

  • předložit občanský průkaz,
  • doložit nájem nemovitosti, například smlouvou, nebo
  • získat souhlas majitele nemovitosti, písemný, či se majitel může osobně s vámi dostavit a stvrdit, že s tímto souhlasí,
  • vyplnit Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, ten dostanete v kanceláři registru obyvatelstva,
  • zaplatit správní poplatek 50,- Kč.
  • Trvalý pobyt vám poté změní nejpozději do 3 pracovních dnů.

S trvalým pobytem musíte vyměnit občanský průkaz

Při přihlášení trvalého pobytu vám zneplatní stávající občanský průkaz, ustřihnou mu roh. Také vám vydají prozatímní doklad Potvrzení o změně trvalého pobytu. Vaší povinností je poté nejpozději do 15 pracovních dní zažádat o vydání nového občanského průkazu. Se změnou adresy musíte měnit i některé další doklady, například technický průkaz vozidla, pokud ho máte na sebe registrovaný, nebo sídlo podnikatele, pokud máte živnostenský list a sídlo nemáte navázané na trvalý pobyt. Ve zkratce pak platí, že většina státních institucí (například zdravotní pojišťovna, Finanční úřad nebo OSSZ) si změnu stáhnou z registru obyvatel.

Musí majitel nemovitosti souhlasit?

V současné době platí, že majitel nemusí souhlasit s tím, že budete mít trvalý pobyt registrovaný v jeho nemovitosti. Pro přihlášení k trvalému pobytu totiž je třeba pouze předložit občanský průkaz, nájemní smlouvu, vyplnit daný formulář a zaplatit správní poplatek.

Majitelům nemovitostí se toto nemusí líbit, problémy můžou totiž nastat hlavně v případě, kdy se odstěhujete a necháte si adresu trvalého pobytu stále v dané nemovitosti. V takovém případě se ale může majitel obrátit na obecní úřad. A požádat o zrušení trvalého pobytu minulých nájemníků na adrese své nemovitosti. Těm poté přejde registrovaná adresa trvalého pobytu na úřad.

Přihlásit k trvalému bydlišti v nájmu můžete i děti

Pro přihlášení dětí k trvalému pobytu na dané adrese v nájmu platí stejná podmínky jako pro jejich rodiče či zákonné zástupce. Přihlásit děti můžete jen na základě předložení dokladu totožnosti (rodného listu, či občanského průkazu nebo cestovního pasu, pokud ho mají) a nájemní smlouvy. Nic jiného k přihlášení dětí není třeba dokazovat či dokládat.

Článek Můžete mít trvalé bydliště v nemovitosti, kterou máte pouze v nájmu? se nejdříve objevil na Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Můžete mít trvalé bydliště v nemovitosti, kterou máte pouze v nájmu?