Důvody pro neprovedení zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Vlastní-li určitou věc více osob, může mezi nimi docházet a často také bohužel dochází ke sporům ohledně nakládání s tímto majetkem, které jsou bez zásahu z vnějšku neřešitelné. Proto právní úprava v rámci zásady, že nikdo nesmí být nucen setrvávat ve spoluvlastnictví, umožňuje spoluvlastníkům domáhat se zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Existují ovšem situace, kdy tento autoritativní zásah do spoluvlastnických vztahů zákon dočasně zapovídá.
Source: e-pravo
Důvody pro neprovedení zrušení a vypořádání spoluvlastnictví