Věcněprávní perspektiva stavby na cizím pozemku

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Článek srovnává právní úpravu práva stavby a věcných břemen dle nového občanského zákoníku[1] pro účely zřízení stavby na cizím pozemku, a to především z pohledu stavebních investorů.
Source: e-pravo
Věcněprávní perspektiva stavby na cizím pozemku