Modifikace SJM a její účinky

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Shodně s předchozí právní úpravou i z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen NOZ, umožňuje smluvně upravit manželům či snoubencům zákonný režim společného jmění manželů. Dle § 717 NOZ může smluvený režim spočívat v režimu oddělených jmění, režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, režimu rozšíření rozsahu nebo zúžení rozsahu společného jmění. NOZ se v mnoha ohledech navrací k principům ABGB, ale co se týče manželského majetkového práva, ponechává povinný vznik společného jmění ke dni uzavření manželství.
Source: e-pravo
Modifikace SJM a její účinky