Účinky vyloučení člena bytového družstva při převodu jeho družstevního podílu

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Členství v bytovém družstvu, obdobně jako spoluvlastnictví nemovité věci (založené vlastnictvím jednotky či nikoli) s sebou přináší řadu sporů jak mezi členy navzájem, tak mezi členy a družstvem. Pro případ nejzávažnějších porušení povinností člena družstva upravuje zákon o obchodních korporacích možnost rozhodnout o jeho vyloučení. Tento proces je ovšem poměrně zdlouhavý, a tak se nabízí otázka, zda se může člen vyloučení „vyhnout“ prodejem svého podílu, o který by jinak přišel a namísto jeho ceny by získal jen vypořádací podíl.
Source: e-pravo
Účinky vyloučení člena bytového družstva při převodu jeho družstevního podílu