Stát stále eviduje 175 tisíc bezprizorních nemovitostí. Některá z nich může být vaše

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru dostatečně určitě, aby se ke svému vlastnictví přihlásili. Ti, kdo tak neučiní do 31.12.2023, budou mít smůlu. Pak totiž podle zákona nemovitosti připadnou státu.

K datu 1. srpna 2020 bylo v katastru nemovitostí evidováno 369 543 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem. Přitom ale jeden nedostatečně identifikovaný vlastník může vlastnit více nemovitostí a naopak – jednu nemovitost může mít ve spoluvlastnictví více nedostatečně identifikovaných vlastníků. Z celkového počtu téměř 175 tisíc nemovitostí bylo 169 624 pozemků a 5 169 staveb.

To, že má nemovitost nedostatečně identifikovaného vlastníka, znamená, že buď není v katastru zapsaný žádný vlastník, anebo vlastníci sice zaznamenáni jsou, ale ze zápisu není možné vlastníky identifikovat dostatečně určitě.

„Většina zápisů „neznámého vlastníka“ v katastru nemovitostí má příčiny před rokem 1989. Stát má zájem, aby veřejné seznamy, k nimž patří i katastr nemovitostí, byly pro občany spolehlivým zdrojem informací. Proto se novým katastrálním zákonem snaží tento problém vyřešit i aktivně. Hlavní část řešení (zejména doložení vlastnických práv) však i nadále je na vlastnících nemovitostí,“ uvádí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Nahlédněte do seznamu a hledejte předky

„Doporučuji proto každému podívat se na tento seznam, zda náhodou jemu nebo jeho předkům nepatří nějaká nemovitost, o které dosud nevěděli,“ říká generální ředitelka Úřadu pro zastupování států ve věcech majetkových Kateřina Arajmu. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky je možné najít na webu ÚZSVM, úřad tento seznam dvakrát ročně aktualizuje.

Katastr nemovitostí neidentifikovaný vlastník

Od ledna do srpna letošního roku se podařilo vyřešit vlastnictví 4 234 nemovitostí a u dalších 6 438 nemovitostí bylo zahájeno šetření. Od roku 2014, kdy začal platit nový katastrální zákon, se podařilo vyřešit 35 896 případů. V 60% většině případů byl podán podnět k zahájení dědického řízení. V 10 % případů byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, neboť vlastníkem je stát.

Co se děje, když se přihlásíte o nemovitost

Buď se úřadu podaří vlastníka nemovitosti identifikovat, anebo se osoba, která tvrdí, že je vlastníkem, přihlásí sama. Následně úřad tomuto člověku zašle výzvu k doplnění listin dokládajících jeho vlastnictví, případně mu doporučí, aby svá práva uplatnil v občanskoprávním řízení.

„Domníváte-li se, že byste mohl být vy nebo někdo z vašich příbuzných vlastníkem nemovitosti s ‚neznámým vlastníkem‘, shromážděte doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví a postupujte podle informace, uvedené na stránkách ÚZSVM. Svědčí-li zápis v katastru osobě již nežijící, jedním z nezbytných kroků je pravomocně ukončené dědické řízení. Pokud v něm nebyly předmětné nemovitosti zahrnuty, je třeba iniciovat dodatečné projednání dědictví,“ radí úřad.

Lhůta stanovená občanským zákoníkem doběhne 31. prosince 2023. Zákon vychází z toho, že kdo se k vlastnictví nehlásí, o nemovitosti nepečuje, ani z nich neplatí daně, tyto nemovitosti opustil. Pak připadnou do vlastnictví státu.

The post Stát stále eviduje 175 tisíc bezprizorních nemovitostí. Některá z nich může být vaše appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Stát stále eviduje 175 tisíc bezprizorních nemovitostí. Některá z nich může být vaše