Právo stavby a jeho hodnota

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Není to tak dávno, konkrétně do konce roku 2013, kdy bylo běžné, že majitel pozemku, na němž je umístěná stavba vlastněná jinou osobou, mohl s pozemkem pod stavbou nakládat dle svého libovolného uvážení. Toto chování ovšem majiteli stavby přinášelo řadu často velmi nepříjemných překvapení a problémů. S přijetím nového občasného zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) se ale do českého právního řádu vrátila zásada, podle které je stavba součástí pozemku a zcela se tak změnil pohled i na oddělené vlastnictví.
Source: e-pravo
Právo stavby a jeho hodnota