Některé otázky související se smlouvou o úschově

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Prvopočátky smlouvy o úschově sahají až do římského práva. V procesu vývoje samotného kontraktu se tento do zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) přetransformoval jako kontrakt konsenzuální, tudíž následkem této „přeměny“ dochází ke vzniku závazku již samotnou účinností smlouvy, a to bez nutnosti předání předmětu úschovy[1] do rukou schovatele[2].
Source: e-pravo
Některé otázky související se smlouvou o úschově