Omezení výkonu vlastnického práva k nemovitým věcem

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Je všeobecně známo, že pokud kdokoli vlastní jakoukoli věc, ať již hmotnou či nehmotnou, může s ní nakládat dle vlastního uvážení. Uvedené se vztahuje i na nemovité věci. Každý, kdo vlastní nemovitost, s ní může činit cokoli, co mu výkon jeho vlastnického práva umožňuje. Výkon vlastnického práva však není neomezený, což je nejvíce znatelné právě ve vztahu k vlastnictví nemovitých věcí a koexistence s vlastníky okolních nemovitostí.
Source: e-pravo
Omezení výkonu vlastnického práva k nemovitým věcem