Mimořádné vydržení a rozhodnutí Nejvyššího soudu

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Tento článek navazuje na článek věnovaný mimořádnému vydržení, nazvaný Mimořádné vydržení – nový institut v komentářích a dostupné judikatuře, publikovaný 10. února 2022 v Advokátním deníku.
Source: pravni prostor
Mimořádné vydržení a rozhodnutí Nejvyššího soudu