Jak je to s převody družstevních bytů do osobního vlastnictví po 1. 1. 2021?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Do 31. 12. 2020 měli členové družstev, na jejichž výstavbu byla poskytována finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů a družstev vzniklých do 31. 12. 1991, zákonný nárok na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, a to za podmínky,
Source: finance/bydleni
Jak je to s převody družstevních bytů do osobního vlastnictví po 1. 1. 2021?