Vypořádání spoluvlastnictví rozdělením na byty

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Preferovaným způsobem soudního vypořádání spoluvlastnictví je reálné rozdělení věci, což vyplývá přímo z občanského zákoníku, neboť ten soudu ukládá, aby se možností rozdělení zabýval prioritně. Obecně panuje shoda o tom, za jakých okolností lze uskutečnit reálné rozdělení budovy na více částí, ovšem nevyjasněné zůstávaly některé aspekty rozdělení na byty.
Source: e-pravo
Vypořádání spoluvlastnictví rozdělením na byty