Určení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Zástavní právo se může za určitých okolností stát naturálním právem, což má zásadní dopad z hlediska ochrany vlastnického práva, jak si vysvětlíme níže.
Source: e-pravo
Určení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí