Předkupní právo k nemovitosti a jeho dopady na realitní obchody

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Každé koupi nemovité věci musí předcházet pečlivé právní prověření prodávajícího i nemovitosti. Jeho cílem je odhalit případné finanční potíže prodávajícího, omezení vlastnického práva nebo jiné aspekty, které převod nemovitosti buď vylučují, anebo na smluvní strany kladou zvláštní procedurální požadavky. V realitní praxi takové omezení často přináší předkupní právo spoluvlastníka nebo jiné předkupní právo zákonného či smluvního charakteru, o kterých níže pojednávám.
Source: e-pravo
Předkupní právo k nemovitosti a jeho dopady na realitní obchody