Kupní cena jako (ne)podstatná náležitost kupní smlouvy o převodu nemovitosti

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Od rekodifikace soukromého práva se v právní teorii ustálil názor, že kupní cena již není, narozdíl od předchozí právní úpravy, podstatnou náležitostí kupní smlouvy. Z uvedených důvodů je některými autory dovozována i nepoužitelnost dosavadní judikatury. V praxi katastrálních úřadů i soudní praxi se lze však stále setkat s odlišným právním názorem. Praktickým problémem, který tento rozpor mezi teorií a praxí přináší, jsou zamítavá rozhodnutí katastrálních úřadů ve vkladových řízeních a neúspěšná obrana účastníků těchto řízení před soudem.
Source: e-pravo
Kupní cena jako (ne)podstatná náležitost kupní smlouvy o převodu nemovitosti