Darování nemovitosti z pohledu dárce a obdarovaného – Část 1.

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Darování nemovitosti je dvoustranné právní jednání, které spočívá v bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku, bytu, domu nebo jiné nemovité věci z dárce na obdarovaného. Darovací smlouva na nemovitost zpravidla představuje stručnější dokument, než jsou kupní smlouva a smlouva o úschově při úplatném převodu. Stejně tak mezilidské vztahy mezi smluvními stranami u darování jsou většinou vřelejší než mezi prodávajícím a kupujícím. Přesto doporučujeme darování nemovitosti nepodceňovat. V následující sérii článků vysvětlujeme základní náležitosti darování, a současně upozorňujeme na souvislosti jako jsou role katastru nemovitostí, daňové otázky, důvody a význam zřízení služebnosti bytu, jakož i možnosti odvolání daru.
Source: e-pravo
Darování nemovitosti z pohledu dárce a obdarovaného – Část 1.