Vydržení nemovitosti. Kdy lze uplatnit vydržení vlastnictví nebo jak se mu bránit

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Od 1. ledna 2019 bude možné mimořádně vydržet vlastnické právo k nemovitým věcem. Shrnujeme, za jakých podmínek je vydržení možné a kdy je vhodné podat žalobu na určení vlastnického práva.
Source: estav
Vydržení nemovitosti. Kdy lze uplatnit vydržení vlastnictví nebo jak se mu bránit