Zřízení nezbytné cesty přes více dotčených pozemků různých vlastníků

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Účelem institutu nezbytné cesty je zajištění možnosti hospodaření nebo užívání pozemků, které pro nedostatek spojení s veřejnou cestou jinak obhospodařovat či užívat nelze. Nezbytná cesta může vést i přes více pozemků než jeden. Dotčené (služebné) pozemky však mohou být ve vlastnictví různých osob. S některými se může vlastník (panujícího) pozemku na právu nezbytné cesty dohodnout.
Source: e-pravo
Zřízení nezbytné cesty přes více dotčených pozemků různých vlastníků