Vodní díla a jejich právní režim

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Přestože se právní režim vodních děl (vodohospodářských staveb) řídí primárně právem veřejným, na jejich majetkoprávní režim má soukromé právo zásadní vliv. Hranice mezi použitím veřejnoprávní či soukromoprávní normy jsou však v tomto směru úzké a v konkrétních případech je složité rozhodnout, do jaké míry aplikovat veřejnoprávní úpravu[1] a kdy se použije občanský zákoník[2], případně jiné soukromoprávní předpisy.
Source: e-pravo
Vodní díla a jejich právní režim