Ujednání o změně pořadí zástavních práv dle NOZ

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Většina z nás jistě zaznamenala, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“) zavedl mnoho nových zajímavých institutů, a to zejména v oblasti věcných práv. Některé z těchto nových institutů se však v praxi osvojují teprve pozvolna. V tomto článku bych se chtěla podrobněji věnovat jednomu z nich, a to možnosti věřitelů ujednat si pořadí svých zástavních práv.
Source: e-pravo
Ujednání o změně pořadí zástavních práv dle NOZ