Projasnění řešení otázky nabytí nemovitostí od nevlastníka

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V nedávné minulosti, přibližně v předchozích pěti letech, byla českými soudy různých stupňů intenzivně řešena otázka, zda osoba může řádně nabýt vlastnické právo k nemovitostem od osoby, která je jako vlastník zapsána v katastru nemovitostí, avšak skutečným vlastníkem (typicky v důsledku skutečnosti, že nabývací titul zapsané osoby je neplatný) je někdo jiný. Daná problematika pochopitelně neušla ani pozornosti právní vědy.[1]
Source: e-pravo
Projasnění řešení otázky nabytí nemovitostí od nevlastníka