Právní povaha vodovodů a kanalizací jako movitých či nemovitých věcí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V poslední době se ukazuje, že mezi odbornou veřejností stále není, ani po více než třech letech od účinnosti nového občanského zákoníku, zcela jasné, zda jsou vodovody a kanalizace (a inženýrské sítě obecně) věcí movitou či nemovitou. Nesprávné posouzení právní povahy inženýrských sítí může mít závažné důsledky majetkoprávního charakteru.
Source: e-pravo
Právní povaha vodovodů a kanalizací jako movitých či nemovitých věcí