Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází k omezení vlastnického práva. O vzniku pásma může být rozhodnuto zákonem nebo v územním řízení.
Source: estav
Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím