Kdo se může u soudu domáhat zrušení služebnosti?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Občanský zákoník přiznává právo domáhat se zrušení služebnosti výslovně pouze vlastníkovi touto služebností zatížené věci, tedy povinnému ze služebnosti. Ve většině případů to ostatně bude on, kdo se bude zrušení služebnosti domáhat, protože jeho práva omezuje. Znamená to však, že oprávněný tak učinit nemůže? V nedávném rozhodnutí na tuto otázku odpověděl Nejvyšší soud.
Source: e-pravo
Kdo se může u soudu domáhat zrušení služebnosti?