Judikatura | Souhlas s připojením na místní komunikaci

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Ústavní soud ve věci sp. zn. Pl. ÚS 25/15 zvažoval ústavnost § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, podle kterého se k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci vyžaduje souhlas vlastníka komunikace.
Source: pravni prostor
Judikatura | Souhlas s připojením na místní komunikaci