Účinky přechodu vlastnického práva k závodu, resp. jeho části

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Převod (části) závodu je významnou obchodní transakcí, jejíž příprava skýtá mnohost dílčích problémů a nutnost učinit mnohá strategická, resp. obchodní rozhodnutí, aby bylo dosaženo sledovaného cíle. Jedním z podstatných aspektů…

Pokračovat ve čteníÚčinky přechodu vlastnického práva k závodu, resp. jeho části