Zrušení věcného břemene doživotního užívání na návrh oprávněného

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V praxi není výjimkou situace, při které bývá zřízeno věcné břemeno spočívající v bezúplatném doživotním užívání části domu nebo bytu, avšak nedochází k využívání věcného břemena, resp. jedna ze stran, ať už oprávněný nebo povinný, nemá zájem na jeho trvání či plnění povinností s tím souvisejících.
Source: e-pravo
Zrušení věcného břemene doživotního užívání na návrh oprávněného