Vybíráte stavební pozemek? Na těchto 5 věcí si dejte pozor

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Pokud zrovna vybíráte stavební pozemek, věnujte náležitou pozornost jak právnímu stavu nemovitosti v katastru a občanské vybavenosti, tak územně plánovací dokumentaci a provedeným průzkumům. Vyhnete se tak řadě nepříjemných překvapení.

Územně plánovací dokumentace

Při výběru stavebního pozemku vždy nejprve nahlédněte na stavebním úřadě do územního plánu. Z něho zjistíte, zda je pozemek opravdu stavební a zda na něm může být postavena stavba určená k bydlení.

K rozvedení územního plánu do větší podrobnosti a stanovení přesných podmínek pro uspořádání staveb na daném území slouží regulační plán.

Stavební povolení je pak možné získat jen v případě, že stavba odpovídá pravidlům stanoveným v územním a regulačním plánu. Z této dokumentace pak zjistíte nejen to, jaký dům si můžete na pozemku postavit, ale také to, jestli se hned za vaším domem neplánuje výstavba dálnice.

Ověření právního stavu v katastru nemovitostí

Na listu vlastnictví v katastru je možné zjistit, zda není pozemek ve spoluvlastnictví více osob nebo ve společném jmění manželů, nevázne na něm exekuce, věcné břemeno či zástavní právo, typicky ve prospěch banky, která poskytla hypotéku.

List vlastnictví je možné získat nejen na katastrálním úřadě, ale i na pobočkách Czech POINT.

Napojení na inženýrské sítě (přípojky elektřiny, plynu, vody a kanalizace)

Před zakoupením pozemku je také dobré vědět, zda mají vodovody a kanalizace dostatečnou kapacitu pro připojení dalšího domu.

I pro případ, že jsou inženýrské sítě již přivedeny, ale doposud nejsou svedeny přímo na pozemek, může se zřízení přípojek značně protáhnout i prodražit. Čím větší vzdálenost, po které bude nutné sítě přivést, tím vyšší náklady budete muset vynaložit. Nenechte se tedy v inzerátu uchlácholit tím, že prodávající uvádí, že inženýrské sítě se nacházejí „v blízkosti“ pozemku.

Také si přečtěte: Jak si vzít hypotéku na bydlení v mobilním domě?

Průzkumy podloží

O to, zda vlastnosti podloží umožní výstavbu vysněného domu, se vyplatí zajímat se už při koupi stavebního pozemku. Užitečné údaje poskytne předběžný geologický průzkum, případně lze vycházet též z dostupných geologických map. Hydrogeologický průzkum slouží pro zjištění stavu podzemních vod.

Někdy se dají údaje o podloží získat také od obecního úřadu obce, na jejímž území je stavební pozemek umístěn. Pokud si vedlejší pozemek nechali prozkoumat sousedé, je pravděpodobné, že podloží podobných vlastností se bude nacházet i u vás.

Dalším průzkumem, který se před výstavbou základů provádí povinně, je průzkum přítomnosti radonu. Provedení tohoto průzkumu je požadováno stavebním úřadem před udělením stavebního povolení. Orientační hodnoty radonu je možné opět zjistit z radonové mapy České republiky. Ani při vyšší koncentraci radonu v pozemku není třeba zoufat, pouze je nutné zvýšenému riziku přizpůsobit konstrukci stavebních základů.

Příjezdové cesty

Ačkoliv k domu nějaká cesta vede, je potřeba ověřit také to, jestli se po ní bude možné dostat k pozemku stavební technikou a kdo je vlastníkem příjezdové cesty. Pokud je to některý ze sousedů a jiná cesta na pozemek nevede, bylo by potřeba domluvit se s ním na zřízení věcného břemene.

Svůj záměr zakoupit konkrétní pozemek a postavit na něm svůj vysněný dům vždy raději zkonzultujte s místním stavebním úřadem a správci inženýrských sítí, abyste se vyhnuli budoucím problémům.

The post Vybíráte stavební pozemek? Na těchto 5 věcí si dejte pozor appeared first on Hypoindex.cz.

Source: Hypoindex.cz
Vybíráte stavební pozemek? Na těchto 5 věcí si dejte pozor